หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ อัลบั้มรูป ติดต่อครูพี่แบงค์ วมว. mathcenter
 • สทศ.
 • สสวท.
 • สอวน.มอ.
 • สพฐ.
 • งานรับนึกศึกษา มอ.
 • จำนวนผู้ใช้ Online
  ผู้ใช้ขณะนี้
  2 คน
  VISITOR
  557617  คน
  เมนูหลัก
   
   
   
  สอนสด

  ราคา  2,200  บาท  เรียน  1  เทอม 

  สอน  จนสอบปลายภาค  คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

  เรียน  2  วิชา  คณิตพื้นฐาน และ คณิตเพิ่มเติม
   
  ประกาศ
  รับสมัครแล้ว!!
  คอร์สเปิดเทอม 1   สอนสด   ป.6,  ม.1,  ม.2,  ม.3,  ม.5    พฤษภาคม 2559   และคอร์ส  ออนไลน์  Super  Math 1,  Super  Math 2,  Super  Math 3,  ม.2,  ม.4,  ม.5  สอนจนสอบปลายภาค คณิตพื้นฐาน  และ  คณิตเพิ่มเติม

   
                 คอร์ส  Super  Science -  Math   ราคา  7,000  บาท  ตอนนี้สามารถลงเฉพาะ  Super  Math  ได้ในราคา  3,500  บาท  (วิชาวิทย์ อาจารย์ประจำวิชายกเลิกคอร์ส)  Super Math  เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ เป็นการฝึกทำโจทย์ยาก สำหรับสอบเข้า ม.4 โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว. โครงการ SMA, SME ห้องวิทย์ สพฐ. ญ.ว. โรงเรียนหรือโครงการพิเศษเหล่านี้การแข่งขันสำหรับสอบเข้าสูงมาก การได้ฝึกทำโจทย์ยากเยอะๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับสอบเข้าได้ ... การสอบเข้า ม.4 โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว. รับสมัคร 1 - 30 ก.ย. ของทุกปี สอบประมาณช่วง พฤศจิกา - ธันวา คนที่ต้องสอบแน่ๆ คือ นักเรียน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ เพราะ จ.ภ. ไม่ใช้ระบบโควตาแล้ว
   
  "ไร้เป้าหมาย ไร้ผู้เดินทาง และเมื่อมีเป้าหมายแล้ว การจะไปให้ถึงเป้าหมายก็ต้องอาศัยเครื่องมือ
  และผู้ชี้ทาง  คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ยินดีที่จะเป็นเครื่องมือ และผู้ชี้ทางให้น้องๆ ทุกคน ... " 
   
   
  เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รักการฝึกฝนตนเองนะ ... สู้ๆ ครับ

   

  ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่ง 

  น้องปิงๆ ธนารีย์ สุปราณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
  ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ได้ลำดับที่ 1 ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 จากจำนวนนักเรียน 16 ห้อง
  น้องอัน ปรารถนา คนยืน พิมานพิทยาสรรค์ สตูล สอบได้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
  (ครอบครัวอุปถัมภ์) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ)
   
  น้องเอิร์น รัญชนา สุระบำ  สุไหงโก-ลก นราธิวาส
  สอบได้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
  (ครอบครัวอุปถัมภ์) โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

  น้องฮาน่า นัทธมน กุลชานันทน์
  สอบติด ม.1 ญ.ว.

  น้องริสสา นูรมาริสสา ไคโรลอะนัวร์
  สอบติด ม.1 ญ.ว.

  น้องกิ่ง กิ่งแก้ว ธรรมรัตน์
  สอบติด ม.4 วิทย์ - คณิต ญ.ว

  น้องเชอรี่ ฏิมากานต์ สัพกิตโร
  สอบติด ม.4 ญ.ส.
  น้องใบบัว วีร์สุดา ขุนสูงศักดิ์
  สอบเข้า ม.1 ญ.ส. ได้ลำดับที่ 1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ จากจำนวนผู้สมัครสอบ 1,316 คน

  น้องข้าวหอม ศรันย์รัชต์ พลธรรม
  ติด ม.1 ญ.ส.
   น้องจ๊ะจ๋า พรพิชญา แซ่ซำ
  เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สอบติด ม.4
  โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี
  น้องเอม ศักย์รพี เอมโอฐ ติด ม.4 SMT ญ.ว.

  น้องเกื้อ หัสวัฒ ธีระกุล
  ติด ม.1 SMA ญ.ว. ลำดับที่ 2

  น้องเดียร์น่า ดิยานา มูหาหมัด
  ติด ม.1 SMA ญ.ว. ลำดับที่ 4

  น้องลิลลี่ กิรณา ศรียาภัย
  ติด ม.4 ห้องเรียน วิทย์ สพฐ. ญ.ว.

  น้องแป๋ม เบ็ญจางศ์ ยกทอง
  ติด ม.4 SMA มหาวชิราวุธ สงขลา
   
  น้องเดียร์ นนท์ชนก ชุ่มชื่น
  ติด ม.4 ห้องเรียน วิทย์ สพฐ. ญ.ว.

  น้องไอซ์ กุลธิดา โชติวัฒนชัย
  ติด ม.4 ห้องเรียน วิทย์ สพฐ. ญ.ว.
  น้องปอนด์ ปุณณวิส อรธรรมรัตน์
  ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท.
  ปีการศึกษา 2559
   
   
   
   
  น้องตุ๊กตา สิริพิชญ์ รำจวนจร ญ.ว.
  ติด ม.4 โครงการ วมว. สาธิต เกษตรฯ
  ปีการศึกษา 2559
   
  น้องนัจ นัจมี เซะบากอ เดชะปัตตนยานุกูล
  ติด ม.4 วิทย์ - คณิต สาธิต มอ.ปัตตานี

  น้องเดล ฟาเดล อาดหมาด สตรียะลา
  ติด ม.4 วิทย์ - คณิต สาธิต มอ.ปัตตานี

  น้องแป้ง พิชญาภา ทองวิจิตร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ติด ม.4 จุฬาภรณฯ สตูล
   
  น้องมด สุริวิมล ธรรมเพชร เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
  ติด ม.4 จุฬาภรณฯ สตูล
   
  น้องเฟิร์น ฐิติชญา แซ่จง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
  ติด ม.4 จุฬาภรณฯ สตูล

  น้องแนน พิทยาภรณ์ โชติช่วง สตรียะลา
  ติด ม.4 จุฬาภรณฯ สตูล

  น้องแก้ม พรกมล พิมลศักดิ์ พิมานพิทยาสรรค์
  ติด ม.4 จุฬาภรณฯ สตูล

  น้องน้ำหวาน ปพิชญา สุรินทร์
  TOP! คณิต กลางภาค

  น้องเดียร์น่า ดิยานา มูหาหมัด
  ได้ลำดับที่ 12 Yorwor Pre - Test ครั้งที่ 8
  น้องแก้ม ณัฐณิชา มณีชาติ ม.1 มอ.ว.

  น้องแพร วิชญาพร สายแก้ว ม.1 มอ.ว.
   
   
  น้องแม็ค จักรพันธ์ สุวรรณรักษา  ม.1 มอ.ว.

  น้องณัฐ ณัฐชนน ขุนจันทร์ ม.1 มอ.ว.

  น้องซัม ต้นตะวัน มูสิกรังศรี ป.5
  ได้ลำดับที่ 180 Yorwor Pre - Test ครั้งที่ 8
   
   
  รับสมัครแล้วนะ!!
    
   
   
  กิจกรรมกีฬาสี 2558
   
   
  คณิตศาสตร์
  ม.1 เรื่อง พหุนาม 
   
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4 
  ตอนที่ 5 
  ตอนที่ 6
  ตอนที่ 7
  ตอนที่ 8
  ตอนที่ 9 
  ตอนที่ 10
  ตอนที่ 11
  ตอนที่ 12
  ตอนที่ 13
  ตอนที่ 14
  ตอนที่ 15
  ตอนที่ 16
  ตอนที่ 17
  ตอนที่ 18
  ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  ตอนที่ 1

  ตอนที่ 2

  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4
  ตอนที่ 5
  ตอนที่ 6
  ตอนที่ 7
  ตอนที่ 8
  ตอนที่ 9

  ตอนที่ 10

  ตอนที่ 11

  ตอนที่ 12

  ตอนที่ 13

  ตอนที่ 14

  ตอนที่ 15
   ลำดับและอนุกรม

  ตอนที่ 1

  ตอนที่ 2

  ตอนที่ 3

  ตอนที่ 4

  ตอนที่ 5

  ตอนที่ 6

  ตอนที่ 7

  ตอนที่ 8

  ตอนที่ 9

  ตอนที่ 10

  ตอนที่ 11

  ตอนที่ 12

  ตอนที่ 13

  ตอนที่ 14

  ตอนที่ 15
  ทฤษบทเศษเหลือ 

  ตอนที่ 1

  ตอนที่ 2

  ตอนที่ 3
   
  ภาพกิจกรรมกีฬาสี  2558
  ตรีจักรเกมส์'58
  PSU.WIT GAMES'58
  กีฬาสีธิดานุเคราะห์'58
  พะยอมเกมส์'58
  กีฬาสีแสงทองวิทยา'58

  YORSOR  GAME  2015
   
  ปรึกษาครูพี่แบงค์
   
  ID : bankhatyai

   

  แผนที่ คณิตศาสตร์บ้านครูพี่แบงค์ ( ม.4, ม.5 )

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

  Krubank's Channel


  Calendar
  หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ อัลบั้มรูป ติดต่อครูพี่แบงค์ วมว. mathcenter

  Copyright © 2012. All Right Reserved

  Power Byร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ website shoponline