จำนวนผู้ใช้ Online
ผู้ใช้ขณะนี้
1 คน
VISITOR
646579  คน
เมนูหลัก

คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ คอร์ส ปิดเทอม มี.ค.,เม.ย.61

รับจำนวนจำกัด ถ้าช้า เต็ม อดเรียน

เชวงเซ็นเตอร์ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 15.00 - 20.00 น.

อังคาร 15.00 - 18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 08.15 - 17.30 น.

**คอร์ส ล่วงหน้า เทอม 1 12-31 มี.ค.61 และ 6-28 เม.ย.61 เรียน จันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์

TALK

ธ.ค.60สอบ 10 ก.พ.61 สอบ 2 วิชา วิทย์, คณิต สมัครสอบ>> http://52.220.152.72/register/

ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 12 พ.ย.60 (สมัครออนไลน์)

เทคนิคเตรียมตัวสอบเข้า ม.4  ช่วงแรกๆ ให้เก็บเนื้อหาให้ครบก่อน  พอเก็บครบแล้วให้เริ่มทำข้อสอบไล่จาก

basic ไปก่อน ข้อสอบ basic จะช่วยบอกได้ว่ายังไม่แม่นเนื้อหาตรงไหน  ถ้าตรงไหนมีปัญหาหรือทำไม่ได้ก็ให้

กลับไปหาเนื้อหามาอ่าน พอทำข้อสอบ basic ได้แล้วให้เริ่มไล่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงแรกๆ ถ้าทำข้อ

สอบยากๆ ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียกำลังใจ ให้ทำต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะทำได้เอง  ช่วงใกล้สอบ 3-4 เดือนให้เริ่มจับ

เวลา จะได้ฝึกเหมือนสอบจริงด้วย  Cr.น้องจ๊อบ  ที่ 1 สอบเข้าเตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 80 (ปีการศึกษา 2560)

MiniSEM ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่  21 ก.ย.60 ถึง 8 พ.ย.60  สอบ 18 พ.ย.60 สอบ 3 วิชา คณิต, อังกฤษ,

วิทย์ ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 พ.ย.60

1 ก.ย.60 - 13 พ.ย.60 ม.1 สอบ 16 ธ.ค.60 ม.4 สอบ 17 ธ.ค.60 ประกาศผล 28 ธ.ค.60

 

 รับสมัครแล้ว!!

คอร์ส  ออนไลน์  เรียนที่บ้านผ่านเฟสบุ๊ค

Super  Math 1 (4,000 บ.),  Super  Math 2  (2,500 บ.),  Super  Math 3  (2,500 บ.),

ม.2  (2,500 บ.),  ม.4  (2,500 บ.)

 

CONGRATULATIONS

น้องจ๊ะจ๋า กานต์ธีรา เอียดจุ้ย ร.ร.พัทลุง

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 โครงการ วมว. ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องแอ๊น ชินวรินทร์ ยั่งยืน ร.ร.พัทลุง

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

ร.ร.จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561

น้องเว็บ พีรพล มะโนภักดิ์ ร.ร.จุฬาภรณฯ สตูล

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

ร.ร.จุฬาภรณฯ สตูล ปีการศึกษา 2561

น้องบีม พิชญาภรณ์ มุสิกพงศ์ ญ.ส.

ผ่านการสอบเข้า ม.4 มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องจ๊ะจ๋า กานต์ธีรา เอียดจุ้ย ร.ร.พัทลุง

ผ่านการสอบเข้า ม.4 มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องเว็บ พีรพล มะโนภักดิ์ จ.ภ.สตูล

ผ่านการสอบเข้า ม.4 มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องน้ำปิง กฤตติกานต์ พรหมเทพ ร.ร.กิตติคุณ

ผ่านการสอบเข้า ม.1 มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องน้ำตาล วนัชพร สมพร พลวิทยาระบบสองภาษา

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.1

จ.ภ. นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561

น้องบัว ชนิสรา แซ่เจน คณะราษฎรบำรุง ยะลา

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.4

โครงการ วมว. สาธิต ม.อ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2561

น้องมุน มุนซีเราะ เจะบู อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.4

โครงการ วมว.สาธิต ม.อ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2561

น้องอัฟนาน อัฟนาน มีเหาะ สาธิต ม.อ.ปัตตานี

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.4

โครงการ วมว. สาธิต ม.อ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2561

น้องอุ๋ม ธนพรรณ เรืองสุข ญ.ว.

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.4

โครงการ วมว. มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

น้องแอ๊น ชินวรินทร์ ยั่งยืน โรงเรียนพัทลุง

ผ่านการสอบรอบแรก สอบเข้า ม.4 จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2561

น้องน้ำปิง กฤตติกานต์ พรหมเทพ ร.ร.กิตติคุณ

ผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 SEM ปีการศึกษา 2561

ร.ร.ธิดานุเคราะห์

น้องนิว ณัฐชา หมวดเพชร SMA ญ.ส.

เกรดเฉลี่ย 4.00 ที่ 1 ของห้อง ที่ 1 ของระดับชั้น ม.3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

น้องเอฟโฟ ทรงพล พลรักษ์ SMA ญ.ส.

เกรดเฉลี่ย 3.98 ที่ 2 ของห้อง ที่ 2 ของระดับชั้น ม.3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

น้องโบนัส พิมณัฐฌา คงประสม

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.)

ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ที่ 1 ของห้อง ที่ 1 ของระดับชั้น ม.3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

น้องอ้วน ชนม์ลดา คงมี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

(ญ.ร.ส.) ได้เกรดเฉลี่ย 3.98 ที่ 2 ของห้อง

ที่ 2 ของระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

น้องต้นขิง รมิดา เวชสิทธิ์ สุวรรณวงศ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMA ญ.ว.

ปีการศึกษา 2561 โครงการช้างเผือก

 น้องน้ำตาล วนัชพร สมพร พลวิทยาระบบสองภาษา

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMA ญ.ว.

ปีการศึกษา 2561 สำรองอันดับ 13 โครงการช้างเผือก

น้องแป๋ม สุภณัฐพร จันทร์มีศรี เบญจมราชูทิศ ปัตตานี

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

น้องแบ๊ม นลินี สุวรรณศิลป์ สุไหงโก-ลก

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องดรีม ลภัสรดา แสงพรม ญ.ส.

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ศิลป์ - จีน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

ปีการศึกษา 2560 สอบได้อันดับที่ 1

น้องกาก้า กานต์พิชชา บุระชัด วรนารีเฉลิม

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ศิลป์ - ฝรั่งเศส

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องธัช อภิธัช วชิรแพทย์ ญ.ว.2

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ศิลป์ - คณิต

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องดาว ณัฏฐธิดา รัตนพันธ์ ญ.ร.ส.

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องอาร์ม ภัคกร ขจายเกียรติกำจร สุวรรณวงศ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องอุ้งอิ้ง ภัทรศยา ช่วยภักดี สุวรรณวงศ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องลีโอ ยุตพงศ์ ศรีโพนทอง บุญเลิศอนุสรณ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

ปีการศึกษา 2560

น้องเอ ธนกฤต โมลีรัตนา สุวรรณวงศ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องปริม ปวรฎา ทองแก้ว พลวิทยา

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

ปีการศึกษา 2560

น้องป๊อป สุชาดา หาญณรงค์ สหศาสตร์วิทยาคาร

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องผิงผิง เจนจิรา อรรฆย์วิวัฒน์ สุวรรณวงศ์

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ปีการศึกษา 2560

น้องอิง ณัฐิดา ผั่วเค่ง ปากพะยูนพิทยาคาร

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 SMA มหาวชิราวุธ

ปีการศึกษา 2560

น้องกีต้าร์ ภาศกร สุวรรณรัตน์ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 SMA มหาวชิราวุธ

ปีการศึกษา 2560

น้องดิวส์ ปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องวิทย์ สพฐ. ญ.ว.

ปีการศึกษา 2560 สอบได้อันดับที่ 3

น้องเอี้ยน ชุติมา กิตติตระกูลกาล ม.1 ญ.ว.

ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

น้องเชียร์ กัณฑิลา วัลภา ญ.ว.

ได้อันดับที่ 2 ของห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

น้องแก้ม สุฐิตา แก้วสว่าง สุไหงโก-ลก (ส.ก.) นราธิวาส

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเภทโควตาจังหวัด

ปีการศึกษา 2560

น้องจ๋า วิไลลักษณ์ เสนแก้ว สุไหงโก - ลก นราธิวาส

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องโบว์ สิรีธร ยุทธวรวิทย์ สุไหงโก - ลก นราธิวาส

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล

ปีการศึกษา 2560

น้องน้ำฝน นภมณี ละอองพันธ์ พิมานพิทยาสรรค์

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องซี วรวิทย์ สุวรรณรัตน์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องโบนัส ปริตต์สร บัตริยะ จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. นครศรีธรรมราช 

ปีการศึกษา 2560

น้องดิวส์ ปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2560

น้องหยก เพ็ญพรรษา ทับเที่ยง จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องพาย ภามินี ดำละเอียด จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องเซาะห์ ขนิษฐา สาล่าห์ จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องน้ำผึ้ง จิณห์จุฑา วงศ์ฤคเวช จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องวิว ชาลิสา เผือกสม จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องชัช นิธิพัฒน์ สุวนิช จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องต้องตา ตฤณศร กงเซ่ง จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องเวิลด์ นันทัชพร ผลบุญ จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องกี พีรดนย์ แดงนุ้ย จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องนาเดีย อโรชา ทองคำ จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องวิล วิลดาน หลงลูวา จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องสตางค์ ฤทัยรัตน์ ด่อล๊ะ จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องเชอรี่ วริศรา วงษ์น้อย จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องอัยนา บัณฑิตา สง่าบ้านโคก จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องอันนูร อันนูร ยูโชะ จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องยา สุไรยา ระมะลี จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องฟัตร มูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องดาว หนึ่งฤทัย ศรีสาย จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน  ม.4  จ.ภ. สตูล 

ปีการศึกษา 2560

น้องซี สุขุมาล ศรีใหม่ สุวรรณวงศ์

ได้อันดับที่ 2 PRE - YORSOR'60 ระดับชั้น ป.5

จากจำนวนผู้เข้าสอบ 1,171 คน

น้องต้นขิง รมิดา เวชสิทธิ์ สุวรรณวงศ์

ได้อันดับที่ 14 PRE - YORSOR'60 ระดับชั้น ป.5

จากจำนวนผู้เข้าสอบ 1,171 คน

น้องแก้ม สฐิตา แก้วสว่าง สุไหงโก-ลก นราธิวาส

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

สาธิต ม.อ. ปัตตานี ปีการศึกษา 2560

น้องนาอิล นาอิล เซะบากอ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ศิลป์ - ญี่ปุ่น

สาธิต ม.อ. ปัตตานี ปีการศึกษา 2560

น้องโกกิ อาภิชา ตงฉิน เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

สาธิต ม.อ. ปัตตานี ปีการศึกษา 2560

น้องเชอรี่ วริศรา วงษ์น้อย จ.ภ. สตูล

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 วิทย์ - คณิต

สาธิต ม.อ. ปัตตานี ปีการศึกษา 2560

น้องโบนัส ปริตต์สร บัตริยะ จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ผ่านรอบแรกการสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.

ปีการศึกษา 2560

น้องดิวส์ ปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ จ.ภ. นครศรีธรรมราช

ผ่านรอบแรกการสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.

ปีการศึกษา 2560

น้องชัช นิธิพัฒน์ สุวนิช จ.ภ. สตูล

ผ่านรอบแรกการสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.

ปีการศึกษา 2560

น้องบอส เตชินท์ นับถือบุญ สุวรรณวงศ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 แสงทองวิทยา

ปีการศึกษา 2560

น้องยีนส์  ธีภพ  อุไรกุล  สุวรรณวงศ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 แสงทองวิทยา

ปีการศึกษา 2560

น้องกฤต  ธนกฤต  โก สุวรรณวงศ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 แสงทองวิทยา

ปีการศึกษา 2560

น้องก้อง กันตพงศ์ เกิดทิพย์ สุวรรณวงศ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 มอ.ว. ปีการศึกษา 2560

 น้องหลิงลี่ มุนินทร์ โอฬารธเรศ อนุบาลนครหาดใหญ่

(นะ สุวรรณวงศ์) ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 มอ.ว.

ปีการศึกษา 2560

 

กิจกรรมกีฬาสี  2560

พะยอมเกมส์'60

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.)

SPORT  DAY 2560

แสงทองวิทยา

ตรี-จักรเกมส์'60

หาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)

yorsor game 2017

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

กิจกรรมกีฬาสี  2559

กีฬาสี  ธิดานุเคราะห์ 2559

8 ก.ค. 59

 

ตรี - จักรเกมส์ 2559 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)

29 มิ.ย. 59

SPORT  DAY 2559

แสงทองวิทยา

5 ส.ค. 59

YORSOR GAME 2016

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

9 ส.ค.59

พะยอมเกมส์ 2016

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.)

10 ส.ค. 59

สงขลาเกมส์  2016

24 ส.ค. 59

ณ สนามกีฬาจิระนคร  หาดใหญ่

คณิตศาสตร์

ม.1 เรื่อง พหุนาม 
 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4 
ตอนที่ 5 
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9 
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15

 

 ลำดับและอนุกรม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15
ทฤษบทเศษเหลือ 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
 
ปรึกษาครูพี่แบงค์
 
ID : bankhatyai
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน